Klachtenregeling

Vanuit Equi-Essence stellen wij alles in het werk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat wij een fout maken (niets menselijks is ons vreemd), of dat je om andere redenen niet tevreden bent over ons werk. Wanneer dit het geval is, hopen wij dat je direct contact met ons opneemt om je onvrede met ons te bespreken.

Voor veel mensen voelt het bespreken van onvrede ongemakkelijk. Dat is jammer. Wij zien het uiten van een klacht als waardevolle mogelijkheid om eventuele misverstanden uit de weg te ruimen, fouten te herstellen en onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Juist als je klacht nog relatief ‘klein’ is kunnen we snel een goede oplossing zoeken. En voorkomen we dat klachten zich opstapelen en uitgroeien tot een conflictsituatie. Wij nemen je klacht serieus en behandelen deze zorgvuldig. Mocht je het lastig vinden om over je klacht met ons in gesprek te gaan, neem dan gerust iemand mee om je bij te staan.

Is je klacht op deze manier niet oplosbaar of heeft een gesprek niet je voorkeur, dan kan je advies inwinnen bij Klachtenportaal Zorg. Om te zorgen dat je klacht objectief en deskundig wordt behandeld hebben wij de formele klachtenregeling aan hen uitbesteed. Je kunt bij Klachtenportaal Zorg ook een formele schriftelijke klacht indienen. Geef in dat geval je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl.
Weet je niet welke klachtenprocedure in jouw geval geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg mee helpen.
Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Maya de Hoog
Papedijk 5
2691NE ’s-Gravenzande
06-11617682
info@equi-essence.nl