Kindercoaching

Kindercoaching met behulp van paarden biedt een laagdrempelige begeleiding voor kinderen die om welke reden dan ook uit balans zijn geraakt. Kinderen kunnen boos, bang of verdrietig zijn, niet goed slapen, moeite hebben met zich kunnen concentreren, gepest worden, weinig zelfvertrouwen hebben, somber of (faal)angstig zijn.

Ook kinderen met (ASS) autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid  of HSP (hoogsensitief) kunnen bij ons terecht.

De vorm van coaching ondersteunt kinderen bij het zich opnieuw herinneren van hun kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Paarden kunnen kinderen helpen om in hun kracht te komen, omdat deze zonder oordeel zijn.

Paarden zijn puur, eerlijk en oprecht; je mag zijn wie je bent. Samen met de paarden kunnen de kinderen in een veilige omgeving ervaren, voelen en oefenen. Dit helpt het kind om weer (veer)krachtiger en met meer zelfvertrouwen in het leven te staan.

Traject

Het traject voor kindercoaching bestaat uit 10 wekelijkse lessen van een uur. Dit doen we één keer in de week. Er vindt een intake gesprek plaats met ouders/verzorgers/doorverwijzer en het kind met Maya. Het intakegesprek is teven de eerste x van de 10 lessen.

Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de doelen. Halverwege het traject vindt een tussenevaluatie plaats en wordt bekeken of we aan de tien keer voldoende hebben of dat er meer nodig is.

Is er meer nodig, stemmen we dat gezamenlijk af en is het traject voldoende sluiten we gezamenlijk de tiende keer af. De kosten van dit traject zijn €810,-.

Daarna aansluitend optioneel,  indien gewenst en/of nodig vijf keer, één keer per twee weken. Mocht het wenselijk zijn kan er in gezamenlijk overleg, gekozen worden voor vijf keer één keer per maand.

Dit kan een mooie afronding zijn voor het beklijven van het geleerde, zodat de kinderen een stevige basis hebben om op terug te kunnen vallen. Voor beide aanvullingen zijn de kosten €405,-.

We gaan aan de slag met verschillende paarden/pony’s en met verschillende disciplines. Soms werken we vanaf de grond en soms gaan we rijden.

 

Er wordt gewerkt aan : zelfvertrouwen, verbale en non-verbale communicatie, eigen ruimte innemen, afspraken maken en je er aan houden, consequent zijn, grenzen aan geven en grenzen over gaan, samenwerken en aan wat zich aandient.

Het is maatwerk. Niet één kind of paard is hetzelfde.

Na het volgen van het traject is er veel ervaren en voelt het kind zich vrijer, rustiger dan wel actiever, zit lekkerder in het vel, kan zich duidelijker uitdrukken. Het praten wordt makkelijker, behoeftes kunnen duidelijker aangeven worden, grenzen kunnen aangegeven worden en de moed is er om grenzen (positief) over te gaan, er is meer zelfvertrouwen en het kind is blij.

 

In sommige gevallen is het mogelijk dit traject vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met Maya.

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze kindercoach mogelijkheden?

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!